Brug for en psykolog?

I situationer hvor man ikke kan få tilstrækkelig hjælp af venner og familie til at komme igennem kriser eller løse vanskelige personlige problemer kan man have brug for at tale med en udenforstående professionel psykolog.
 
Det kan være en god idé at kontakte en psykolog, hvis du kæmper med noget af følgende:
 • Angst og uro eller fobi
 • Depression, nedtrykthed og ulyst
 • Tvangstanker og/eller tvangshandlinger
 • Spiseproblemer
 • Søvnproblemer
 • Afhængighedsproblemer
 • Stress
 • Lavt selvværd, selvusikkerhed
 • Uoverkommeligheds- og utilstrækkelighedsfølelse
 • Seksuelle vanskeligheder
 • Samspilsproblemer i forhold til partner, børn, venner, familie, kolleger
 • Arbejdsmæssige problemer
 • Har været udsat for svære oplevelser
 • Har været udsat for store ændringer i sit liv
 • Har været udsat for seksuelle overgreb
 • Har været udsat for vold
 • Har været udsat for tab eller kriser

Den første samtale

Den første samtale er orienterende, dvs den er af afklarende karakter med henblik på at indkredse problemstillingen og formålet med et behandlingsforløb.
 
Der vil blive fokuseret på problemets opståen og omfang samt oplysninger om opvækst og personlig historie.
 
Den personlige historie kan være med til at danne baggrund for en forståelse af problemerne.
 
På grundlag af en eller flere indledende samtaler indgås en fælles aftale om et samtaleforløb.
Christina Helen Andersen | Øster Farimagsgade 7,1, 1353 København K  | Tlf.: 6071 4204