Ydelser / Individuel Psykoterapi

Individuel Psykoterapi

Formålet med individuel psykoterapi er at støtte den enkelte igennem den aktuelle krise og hjælpe til forøget selvindsigt. Gennem bevidstgørelse af uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre skabes mulighed for forandring. Dette kan give en mere tilfredsstillende livsudfoldelse samt bedre evne til at tackle senere psykiske belastninger.
 
Samtalebehandlingen kan være af kortere eller længere varighed, afhængigt af om der er tale om en mere afgrænset og fokuseret problemstilling eller om dybereliggende problemer i personligheden.
 
Den enkelte samtale er af ca. 50 minutters varighed.
Som regel starter man med samtaler 1 gang om ugen.
Christina Helen Andersen | Øster Farimagsgade 7,1, 1353 København K  | Tlf.: 6071 4204