Tilskud til psykologbehandling

Der findes forskellige muligheder for at søge økonomisk tilskud til psykologhjælp:

Lægehenvisning:
Egen læge kan henvise til psykologbehandling med sygesikringstilskud, såfremt problemstillingen opfylder en af kriterierne herfor. Man skal da henvende sig til en psykolog med overenskomst med sygesikringen ( www.psykologeridanmark.dk )

Tilskud fra Kommunen:
I visse tilfælde kan bopælskommunen yde hel eller delvis dækning af honorar til psykolog efter loven om social service.

Sundhedsforsikring:
Der er mulighed for hel eller delvis dækning for udgifter til psykologbehandling, hvis man selv eller arbejdspladsen har en sundhedsforsikring.

Forsikringsselskab:
Nogle forsikringsselskaber dækker særlige former for psykologisk krisehjælp.

Fagforening:
Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist udgifter til psykologhjælp i forbindelse med arbejdsbetingede kriser.
 
 
Der afregnes kontant eller med Mobil Pay efter hver konsultation.

Priser pr. 1. maj 2022
Individuel samtale (50-60 minutter) 1000,- kr.
Parsamtale (1½ time) 1.500,- kr.
Gruppeterapi Efter nærmere aftale.
Christina Helen Andersen | Øster Farimagsgade 7,1, 1353 København K  | Tlf.: 6071 4204